Privaatsuspoliitika

Kliendi isikuandmete töötlemine

Veebipoel NappySpot www.nappyspot.eu on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt Veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks.

Veebipood töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
– veebipoes esitatud tellimuse täitmine;
– veebipoe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
– kliendi päringutele vastamine;
– tarbijaharjumuste uurimine;
– müügistatistika koostamine;
– õigustatud huvi;
– veebipoe teenuste haldamine ja arendamine.

Infot kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste, allahindluste ja muu info kohta edastatakse uudiskirjade kaudu. Uudiskirjaga saab liituda avaldades selleks ise soovi Veebipoest ostu sooritamise käigus või täites ankeedi Veebipoe lehel. Uudiskirjaga liitumise nõusolekut saab igal ajal tagasi võtta, tühistades uudiskirja tellimuse läbi uudiskirjas toodud lingi või e-posti teel info@nappyspot.eu.

Veebipood rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Veebipoest ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks. 

Veebipoes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 5 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui klient teeb Veebipoele vastavasisulise taotluse. 

Kliendil on igal ajal õigus saada Veebipoelt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume esitada e-posti teel info@nappyspot.eu. Veebipoel on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Veebipoel on õigus Veebipoes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.

Veebipoes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ LessMessPlanet.
Kliendiandmete volitatud töötlejad on:


– makselahenduste partner (Montonio Finance, PayPal);
– postiteenuse osutajad (Itella Estonia OÜ, AS Eesti Post, DPD Eesti AS), selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada;
– raamatupidamistarkvarateenuse pakkuja (AS Merit Tarkvara);
– reklaamiteenuse pakkujad (Google, Sendsmaily OÜ), sh sotsiaalmeedia teenuse osutajad (Facebook), kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes;
– infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted (WordPress.com), selleks et tagada OÜ LessMessPlanet e-poe ja teiste kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine.

Juhul, kui klient leiab, et Veebipoe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Veebipoe haldaja OÜ LessMessPlanet poole e-posti teel info@nappyspot.eu, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.